Samfundsansvar - CSR

Stå ikke i stampe - brug din rampe

Du er her:  Brug din rampe  >  Virksomhed Samfundsansvar - CSR

 

Samfundsansvar - CSR

 

Virksomheders samfundsansvar handler om, at virksomheder frivilligt bidrager til at løse nationale og internationale udfordringer.

Ofte omtales virksomheders samfundsansvar som CSR – en forkortelse af det engelske Corporate Social Responsibility.


En virksomhed kan tage samfundsansvar på flere forskellige måder.


Fokusområder er:


  • Kommunikation og rapportering


  • Miljø og klima


  • Anti-korruption


  • Investeringer


  • Leverandørstyring


  • Menneskerettigheder


  • Socialt engagement


  • At sikre et godt arbejdsmiljø og håndtere sygefravær med henblik på at forebygge, at medarbejderne nedslides (forebyggelse)


  • At tilrettelægge arbejdet, så der tages højde for de særlige behov, som nogle medarbejdere kan have på grund af fx stress, sygdom eller krise (fastholdelse)


  • At åbne dørene for ledige, der står på kanten af arbejdsmarkedet, i arbejdsprøvning, løntilskud eller jobs på ordinære vilkår (indslusning)


At inkludere medarbejdere i fleksjob på grund af psykisk sårbarhed, kan derfor være en del af virksomhedens samlede CSR regnskab.


Betydning af at tage et socialt ansvar

Ved at tage et socialt ansvar er virksomheden med til at bidrage til lokalsamfundet – men det er samtidig en investering i virksomheden, der betaler sig på den lange bane.


Undersøgelser viser nemlig, at virksomheder med en tydelig ansvarlig social profil har lettere ved at tiltrække kunder såvel som nye medarbejdere. Den sociale profil er med til at styrke medarbejdernes engagement, tryghed og sammenhold1.

Derudover påvirker det ikke bundlinjen i en negativ retning, fordi det er muligt at få offentlige støtteordninger til blandt andet fleksjob.


Socialt ansvar kan således være et konkurrenceparameter og en måde at positionere sig bedre på.


De største fordele opnås, når det sociale ansvar bliver en del af virksomhedens strategi. Derfor kan det være en god idé at sætte klare mål og kommunikere om virksomhedens tiltag – både eksternt og internt.

Et samarbejde med ”Stå ikke i stampe – brug din rampe” kan derfor være med til at øge virksomhedens CRS regnskab.  For yderligere oplysninger se: https://samfundsansvar.dk/socialt-engagement

 

_______________________________________


1   www.samfundsansvar.dk


midt_logo_gengivelse_14