Har virksomheden tid til at løse alle opgaver

Stå ikke i stampe - brug din rampe

Du er her:  Brug din rampe  >  Virksomhed Har virksomheden råd til at løse alle opgaver

 

Har virksomheden råd til at løse alle opgaver - store som små

 

I mange virksomheder er der opgaver, der måske ikke prioriteres, fordi der mangler den rette medarbejder til lige den opgave, og fordi opgaven måske kræver et meget mindre timeantal end et fuldtidsjob.

Her vil det være muligt at ansætte en medarbejder i et fleksjob, hvor både timeantallet og medarbejderens kvalifikationer passer lige præcist til opgaven. Det er muligt, at få en person i fleksjob ned til 2 timer ugentligt – og arbejdsopgaverne kan være lige hvad jeres arbejdsplads har behov for. I projektet kan vi hjælpe med at finde den rette person, der matcher jeres behov.


De arbejdsopgaver, som personen i fleksjob kan varetage, kan både være i forhold til jeres kerneydelser, men kan også være små dagligdagsting, såsom mødeforberedelse, oprydning, vedligehold af grønne områder og meget andet.


Løft det sociale ansvar i virksomheden


Ved at ansætte personer i fleksjob tager I man som virksomhed et stort socialt ansvar. Derudover bliver jeres virksomheden mere ”rummelig” og meget mere mangfoldig.

I ”Stå ikke i stampe – brug din rampe” arbejder vi for at få personer med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed ind på arbejdsmarkedet. Dette med fokus på hver enkeltes funktionsniveau og under hensyn til de behov, som de har brug for i deres arbejdsliv.


Ved samarbejde med ”Stå ikke i stampe – brug din rampe” får din/jeres virksomhed mulighed for at få et godt match mellem borger og arbejdsplads. Derudover har projektet mulighed for at tilbyde en meget tættere kontakt både til jer i virksomheden og til den ansatte i fleksjob, end hvad der normalt er muligt i jobcenterregi.


Få viden om skånehensyn og arbejdsvilkår for personer i fleksjob


Desuden vil det være muligt at få mere viden om, hvordan I, som virksomhed, kan optimere skånehensynene for den ansatte, der er i fleksjob, således at arbejdsvilkårene bliver mest mulig optimale (link til de handicapkompenserende ordninger samt ”En af os”). Derved får både arbejdstager og arbejdsgiver det optimale ud af samarbejdet. Det vil ligeledes være muligt, via projektet, for at få en større viden om nogle af de psykiske udfordringer, der kan være på spil og hvordan de eventuelt takles på arbejdspladsen. 


Jeres virksomhed kan via deltagelse i projektet få kompetencer til generel medarbejderpleje i forhold til mental sundhed og til fastholdelse af medarbejdere.

midt_logo_gengivelse_14