Generelt om at være pårørende

Stå ikke i stampe - brug din rampe

Du er her:  Brug din rampe  >  Pårørende  > Generelt om at være pårørende

 

Generelt om at være pårørende

 

At være pårørende til en person med psykisk sårbarhed


Når et familiemedlem er psykisk sårbar, påvirker det som oftest hele familien og den måde, man lever sit liv på. Det er et vilkår, man i familien nu skal lære at leve med. Det gælder både personen med sygdommen -  men også de pårørende.


Inddragelse af pårørende


I det omfang det ønskes af borgeren, og i det omfang det er muligt, vil projektet ”Stå ikke i stampe – brug din rampe” gerne inddrage jer pårørende og jeres ressourcer. Som pårørende spiller I en central rolle i borgerens liv, og kan derfor blive en vigtig faktor for at få vedkommende ind eller tilbage på arbejdsmarkedet. I modsætning til fagpersoner kan I som pårørende være behjælpelige med en tættere og længerevarende støtte.


Erfaringen fra SIND Pårørenderådgivning viser, at hvor der er god støtte og opbakning fra pårørende og netværk, synes udfordringerne lettere at tackle. Blandt andet derfor kan det være yderst givtigt for borgeren, at I som pårørende, i det omfang det er muligt, støtter op omkring processen i at komme ind på arbejdsmarkedet og ikke mindst at fastholde vedkommende i arbejdet. At være pårørende til en person med psykisk sårbarhed er noget, man skal lære. Det er en individuel proces, ligesom det er individuelt og meget forskelligt hvor meget og hvordan man er inddraget som pårørende.


Se pjecen:  Portræt af en pårørende.pdf


midt_logo_gengivelse_14