Bandura

Stå ikke i stampe - brug din rampe

Du er her:  Brug din rampe  >  Om projektet Metoden  >  Bandura

 

Albert Bandura

 

Bandura har udviklet et begreb kaldet ”self-efficacy”. Self-efficacy er et personligt tanke- og handleredskab, hvor det frem for de faktisk evner, mere er tankerne og troen på egne evner, der forårsager, at en adfærdsændring kan finde sted. Desto større en borgers self-efficacy er, desto større er sandsynligheden for, at vedkommende tør kaste sig ud i forandringerne - og rent faktisk lykkes med dem.


Styrkelse af self-efficacy


Man kan styrke sin self-efficacy gennem forskellige aspekter:


Handleerfaring: Det er handleerfaringen, der har størst betydning for styrkelse af ens self-efficacy. Ved at gennemføre flere handlinger opnås erfaring med at nå et mål. Dette kan med fordel eventuelt gøres gennem mindre delmål.


Andres erfaringer: Gennem observation af andres gennemførte handlinger, kan man skabe sin egen opfattelse af, hvordan en ny handling udføres.


Verbal overtalelse: Andre kan opmuntre én til at handle. Dette afhænger dog af, hvor stor troværdighed og tillid man har til den person, der forsøger at ”overtale” én til den nye handling.


Følelsesmæssig tilstand: De følelser, der er forbundet med en given handling har betydning for resultatet heraf. Har man positive følelser til en given handling, er der større sandsynlighed for at opnå succes hermed1.  For yderligere information om Banduras begreb self-efficacy se:

  ”Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change”

 

_______________________________________


1  http://www.defactum.dk/publikationer/ShowPublication?id=193&pageId=309986 ↗  side 17.1 og 17.2

midt_logo_gengivelse_14