Dokumentation og evaluering

Stå ikke i stampe - brug din rampe

Du er her:  Brug din rampe  >  Om projektet Dokumentation og evaluering

 

Dokumentation og evaluering

 

Vi evaluerer og dokumenterer løbende projektet.


Dette sker blandt andet i samarbejde med COWI, der er udpeget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under puljen ”Initiativer for personer med handicap” til at forestå den overordnede evaluering af projekterne.  www.cowi.dk


Desuden har ”Stå ikke i stampe – brug din rampe” indgået et samarbejde med DEFACTUM, der skal evaluere samarbejdsmodellen mellem de tre offentlige jobcentre og den frivillige pårørendeorganisation ”SIND Pårørenderådgivning”.  www.defactum.dk


Derudover foretager ”Stå ikke i stampe – brug din rampe”, evalueringen på borgerniveau i forhold til udvikling af handlekompetence, netværk og tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette foregår via en spørgeskemaundersøgelse ved start og slut.


Ligeledes indsamler projektet data fra virksomheder, pårørende og de frivillige mentorer om deltagelse i projektet, og om de oplever, at deres indsats har gjort en forskel i forhold til at få flere personer med tilkendt fleksjob ind på arbejdsmarkedet.


Resultater vil løbende blive offentliggjort på siden.


DEFACTUM

Første rapport:  Modelbeskrivelse - oktober 2016.pdf

Anden rapport: Fokus på borgeres og samarbejdsparters perspektiver og tiltag i forhold til forankring - november 2017.pdf

Tredje rapport: Fokus på overgang fra projekt til forankring.pdf - november 2018


Første rapport fra COWI: Midtvejsevaluering fra COWI - december 2017

Anden rapport fra COWI: Slutevaluering fra COWI - december 2018


SIND Pårørenderådgivning: Intern evaluering 2016-2018

midt_logo_gengivelse_14