Beskrivelse af projektet

Stå ikke i stampe - brug din rampe

Du er her:  Brug din rampe  >  Om projektet Beskrivelse af projektet

 

Beskrivelse af projektet

 

”Stå ikke i stampe – brug din rampe” er et arbejdsmarkedsprojekt, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har givet midler til.  STAR – Initiativer for personer med handicap 


Der er indgået samarbejde mellem jobcentrene i Odder, Aarhus og Randers kommune og SIND Pårørenderådgivning. Målet med samarbejdet er, at få flere fleksjobgodkendte borgere med psykisk sårbarhed ind på arbejdsmarkedet.


Der skal i alt 165 borgere igennem forløbet, og ud af disse forventes 60%, svarende til 99 borgere at være i varigt fleksjob (svarende til seks måneder) ved afslutning af projektet.


Se den fulde projektbeskrivelse her:  Projektbeskrivelsen.pdf


Metodisk tilgang


”Stå ikke i stampe – brug din rampe” tilbyder en tættere og mere håndholdt kontakt til de tilknyttede borgere, end der normalt er mulighed for i jobcenterregi – både gennem individuel kontakt og cafémøder med andre ligesindede. 


Den pædagogiske metode ”Du bestemmer” er gennemgående i hele projektet. Med metoden Du bestemmer er der mulighed for at sætte borgeren i centrum, og det er borgeren, der bestemmer dagsordenen.  Metoden


Ved at deltage i projektet vil det være muligt for borgerne, både at fokusere på dét, at blive klar til at komme på arbejdsmarkedet og på hvilke jobønsker vedkommende har, og derudover sammen med projektmedarbejderen være med til at åbne dørene til forskellige virksomheder.


Mulig inddragelse af pårørende, netværk og frivillige mentorer


Borgeren får tilbud om, at deres pårørende kan blive involveret i indsatsen. De pårørende er en del af borgerens liv, og har derfor en meget central rolle, som der kan drages nytte af i forhold til at få personen ind på arbejdsmarkedet.  Pårørende


Det er også muligt at få koblet en frivillig mentor med borgeren, hvis der er ønske om dette. Den frivillige mentor skal understøtte indsatsen med fx at bidrage med en medmenneskelig kontakt til borgeren.   Frivillig mentor


Skabe øget åbenhed om psykiske sygdomme


Sidst, men ikke mindst, skal projektet være med til at øge åbenheden om psykisk sårbarhed på arbejdsmarkedet, således at personer med psykisk sårbarhed på lige fod med alle andre tænkes ind som fremtidige medarbejdere.  Virksomhed

midt_logo_gengivelse_14