Samarbejdende jobcentre

Stå ikke i stampe - brug din rampe

Du er her:  Brug din rampe  >  Jobcenter Samarbejdende jobcentre

 

Samarbejdene jobcentre

 

I projektet er der indgået samarbejde med Randers, Aarhus og Odder jobcentre, om at tilbyde en mere håndholdt og fleksibel indsats til borgerne i projektet, end det normalt er mulighed for i jobcenterregi.

Fra de tre kommuner skal der i alt henvises 165 borgere til projektet. Ud af disse forventes det, at 60 % er i job efterfølgende, svarende til 99 borgere.

I Odder og Randers skal der hvert sted henvises 45 borgere, i Aarhus 75 borgere.


Se projektbeskrivelsen her:  Projektbeskrivelsen.pdf


Hvert jobcenter har fået midler fra projektet til frikøb af en medarbejder et antal timer ugentligt. Medarbejderen er en del af Indsatsgruppen, og forestår kontakten til borgerne og virksomhederne i samarbejde med medarbejderne fra SIND Pårørenderådgivning.  Indsatsgruppe


Den pædagogiske metode


I projektet skal der arbejdes videre med dét, der fungerer godt i jobcentrene i forhold til målgruppen, men der skal tænkes nye pædagogiske indgangsvinkler og redskaber ind.  Metoden


Blandt andet skal der ved hvert møde med borgeren anvendes en Indsatsplan, der udfyldes sammen med borgeren. 


Projektet tager udgangspunkt i, at det kun er borgeren, der er ekspert i eget liv. Projektmedarbejderne skal understøtte borgerens udvikling hen imod job.


Der vil for alle borgere være mulighed for fleksibilitet – det betyder blandt andet, at borgeren afgør, hvad han/hun har af behov for at mødes med projektmedarbejderen – så længe der er fokus på at komme i arbejde.


Henvisning til ”Stå ikke i stampe – brug din rampe”


Det er sagsbehandlere og jobkonsulenter, der henviser borgerne til projektmedarbejderen i jobcenteret. Den lokale jobkonsulent/projektmedarbejder aftaler med Indsatsgruppen i SIND Pårørenderådgivning, hvordan borgerne fordeles i forhold til at have den primære kontakt.


Efter borgeren er blevet henvist til en jobkonsulent/projektmedarbejder, er det vedkommende, der tager den videre kontakt til borgeren og virksomhederne.


Få flere oplysninger om henvisning her:  Kontakt


Samarbejdede jobcentre:

midt_logo_gengivelse_14