Frivillig mentor i projektet

Stå ikke i stampe - brug din rampe

Du er her:  Brug din rampe  >  Frivillig mentor Frivillig mentor i projektet

 

Frivillig mentor i projektet

 

Frivillig mentor i ”Stå ikke i stampe – brug din rampe”


I projektet inddrages frivillige mentorer til at støtte op om, at flere fleksjobgodkendte personer med en  psykisk sårbarhed kommer i fleksjob. De frivillige mentorer skal bidrage med at øge borgerens netværk og skabe en medmenneskelig kontakt til vedkommende. Den frivillige mentor har måske selv erfaring med arbejdsmarkedet, og derigennem et kendskab til, hvordan man kan indgå i et fællesskab på en arbejdsplads - en erfaring og en viden borgeren kan drage nytte af.


Kontakten til borgeren

De frivillige mentorer skal indgå i en uformel og menneskelig kontakt til borgeren. Denne kontakt kan eventuelt bestå af en gå tur, en kop kaffe i ny og næ eller fx en telefonsamtale om, hvordan vedkommendes dag har været. Det er dog vigtigt, at kontakten understøtter borgerens vej ind på arbejdsmarkedet. Det er ikke nødvendigt at kontakten omhandler arbejdsmarkedet – det kan også være en fælles hobby eller andet, der er omdrejningspunktet for samværet. Men det er vigtigt, at den frivillige mentor ikke modarbejder borgerens vej ind på arbejdsmarkedet.


Den frivillige mentor har forud for mødet med borgeren fået formidlet information om projektets formål – nemlig at få flere personer med psykisk sårbarhed i fleksjob.


Balance mellem behov og kapacitet

Borgeren afgør selv, om vedkommende ønsker at få tilkoblet en frivillig mentor, og det er ligeledes op til borgeren og den frivillige mentor sammen at finde en balance mellem behov, ønsker og kapacitet af samværet. Håbet er dog, at den frivillige mentor kan indgå i en relation til et andet, sårbart menneske.


De frivillige mentorers rolle adskiller sig fra projektmedarbejdernes ved, at de kan indgå i en mere uformel relation til borgeren. De kan fungere som et netværk, en person, borgeren i større omfang kan tale med om andre ting end de arbejdsrelaterede, end det er muligt med projektmedarbejderen.

midt_logo_gengivelse_14