Tilbud om cafémøder for pårørende

Stå ikke i stampe - brug din rampe

Du er her: Brug din rampe > Pårørende > Tilbud om cafémøder for pårørende

Tilbud om cafémøder for pårørende

Som led i projektet ”Stå ikke i stampe – brug din rampe” vil der tilbydes cafémøder for jer pårørende, hvor der er mulighed for erfaringsudveksling og netværksdannelse med andre pårørende i samme situation. Der vil være en medarbejder fra SIND Pårørenderådgivning tilstede, som kan bidrage med råd og vejledning omkring dét at være pårørende samt at lytte til de bekymringer og behov, der eventuelt kunne være.

 

Der tilbydes i alt to cafémøder, et i starten af forløbet og et i slutningen af forløbet. Det første cafémøde vil indeholde lidt information om projektet og hvad det vil sige, at være projektdeltager heri. Her vil der ligeledes fortælles om vigtigheden af at være i arbejde, og hvordan denne tilbagevenden til arbejdsmarkedet kan påvirke hele familien i en mere positiv retning.

 

I vil i stor grad have indflydelse på dagsordenen, da det for os er vigtigt at tale om de ting, der giver mening for jer.

 

Vi kan bl.a. tale om det at være pårørende til en person med psykisk sårbarhed. Hvilke forskellige roller oplever vi ofte blandt de pårørende, og hvordan skal man kunne navigere i mellem disse mange roller.

 

Hvordan kan man som pårørende støtte bedst op omkring processen i at komme i arbejde igen? Herunder hvilken rolle skal man tage/hvilket ansvar? Vi vil i samråd med jer komme med forslag til, hvordan man på bedst mulig måde kan støtte op i hjemmet – både i de gode men også i de mindre gode tider. Der vil gennem erfaringsdelingen lægges op til en åben dialog omkring det at være pårørende til en person med psykisk sårbarhed.

 

Pjece til pårørende.pdf