Tankegangen bag metoden 'Du bestemmer'

Rampen til det gode job

Du er her:  Rampen til det gode job  >  Om projektet Metoden  >  Tankegangen bag metoden "Du bestemmer"

 

Tankegangen bag metoden ”Du bestemmer”

 

Du bestemmer er udviklet med inspiration fra flere forskellige teoretikere. Særligt er metoden inspireret af Albert Bandura og hans sociale kognitive model.


Modellen kombinerer kort fortalt personlige/psykologiske og sociologiske elementer som værende betydningsfulde for menneskers adfærd og ønske om at skabe forandringer. Grundideen inden for denne teoretiske retning er, at individet og omverden gensidigt påvirker hinanden. Individet udvikler sig altså i samspillet med omverden – og det er ressourcetankegangen, der er fremherskende.


Udover Bandura er der også hentet inspiration fra: 
  • Gregory Bateson
midt_logo_gengivelse_14