Du bestemmer i et arbejdsmarkedfokus

Rampen til det gode job

Du er her:  Rampen til det gode job  >  Om projektet Metoden  >  Du bestemmer i et arbejdsmarkedsfokus

 

"Du bestemmer" i et arbejdsmarkedsfokus

 

Konkret lægger metoden op til en vekselvirkning mellem både individuelle samtaler og gruppeforløb (cafémøder) med ligesindet gruppedeltagere – i ”Stå ikke i stampe – brug din rampe”, er alle borgerne fleksjobgodkendte på baggrund af psykisk sårbarhed. De individuelle samtaler tager udgangspunkt i lige præcis dét, borgeren sætter på dagsordenen - så længe det er arbejdsmarkedsorienteret. Cafémøderne vil ligeledes omhandle et arbejdsmarkedsfokus og hvert forløb vil have et tema, som borgeren kan være med til at bestemme.


Afklaring og refleksion over jobønsker


Formålet med at anvende ”Du bestemmer” er, at borgeren øger deres evne til at reflektere over eget liv og konsekvensen af egne valg. Derigennem får borgeren oplevelsen af ejerskab over deres vej ind på arbejdsmarkedet – dette med støtte fra projektmedarbejderen. Gennem samtaleforløb omkring borgerens ønsker og drømme for et fremtidigt job samt snakke om, hvad det realistisk set kræver at blive klar til arbejdslivet, vil borgeren blive mere afklaret herom og derved komme skridtet nærmere arbejdsmarkedet. Metoden bliver således et redskab til at gøre borgerne mere arbejdsmarkedsparate og robuste i både arbejds- og privatliv.

midt_logo_gengivelse_14