Bateson

Rampen til det gode job

Du er her:  Rampen til det gode job >  Om projektet Metoden  >  Bateson

 

Gregory Bateson

 

Slutteligt søges der inspiration i Gregory Bateson og hans systemiske og socialkonstruktionistiske teori og metode. Inddragelsen af Bateson er i denne sammenhæng primært i forhold til spørgeteknikker. Det er særlig vigtigt inden for ”Du bestemmer” at spørgsmålene fra jobkonsulenten/projektmedarbejderen fordrer refleksion hos borgeren, sådan at vedkommende kan svare ud fra hans/hendes verdensbillede/livssituation.

Den, der spørger, indtager således en undersøgende, nysgerrig og ikke-vidende position. På den måde bliver begge parter ligeværdige individer, der mødes i en fælles samtale1.


_______________________________________


1  http://www.defactum.dk/publikationer/ShowPublication?id=193&pageId=309986   side 17.4

midt_logo_gengivelse_14