Arbejdsredskaber

Rampen til det gode job

Du er her:  Rampen til det gode job  >  Om projektet Metoden  >  Arbejdsredskaber

 

Arbejdsredskaber

 

Processen mod et varigt fleksjob vil i stort omfang omhandle afklaring af håb og drømme om borgerens fremtidige job – ud fra et realistisk perspektiv af kompetencer. Som led i denne afklaringsproces anvendes forskellige visuelle arbejdsark, som er udviklet til brug af metoden. Alle arbejdsredskaber fordrer at borgeren bestemmer, hvad der skal fokuseres på. Gennem arbejdet med de forskellige ark vil borgeren opleve større ejerskab over eget liv.


Fri og fastlåst - det ”grønne” ark.


Dette ark udfyldes af borgeren og derefter tales der ud fra, hvad der står på arket. Arket giver et billede af, hvilke ting der får borgeren til at føle sig fri og hvilke ting får borgeren til at føle sig fastlåst. Udfyldelse af arket kan i samtalen give anledning til at nogle ting måske kan laves om, således borgeren føler sig mere fri.  Fri og fastlåst.pdf


Godt og dårligt - det ”rosa” ark.


Arket udfyldes af borgeren, og derefter tales der i fællesskab om, hvad borgeren har skrevet. Der startes med at tale om de positive ting, for derved at få en oplevelse af de gode ting i vedkommendes liv. Arket giver ligeledes indblik i fordelingen mellem gode og mindre gode ting i borgerens liv, og kan føre til en samtale om, hvordan borgeren eventuelt kan agere fremover og på denne måde kan nogle mindre gode ting flyttes op i det ”gode område”.  Godt og dårligt.pdf


Hvem/hvad har indflydelse på - det ”gule” ark.


Igen er det borgeren, der udfylder arket, og derefter snakkes der herudfra. Arket giver borgeren indblik i, hvor meget indflydelse vedkommende har på sit eget liv, men også en oplevelse af, at vedkommende har indflydelse på andres liv.  Hvem har indflydelse på.pdf


Strategi arket - det ”hvide” ark.


Arket udfyldes af borgeren i samarbejde med projektmedarbejderen. Arket giver mulighed for at sætte et overordnet mål med flere mindre delmål på vejen. Samtalen kan herigennem centrere sig om, hvordan delmålene kan opnås både med de udfordringer og støtteforanstaltninger, borgeren kan have. 

Strategi.pdf


Indsatsplan


Ud over ”Du bestemmer” metoden og alle de ovenstående redskabsark, anvendes der til hvert individuelle møde med borgeren en ”Indsatsplan”, der understøtter alle arbejdsarkene og visualiserer vejen mod arbejdsmarkedet. Derudover bruges Indsatsplanen til at synliggøre, at man arbejder sammen mod et fælles mål.  Indsatsplan.pdf

midt_logo_gengivelse_14