Antonovsky

Rampen til det gode job

Du er her:  Rampen til det gode job  >  Om projektet Metoden  >  Antonovsky

 

Aaron Antonovsky

 

Ydermere inddrages aspekter fra Aaron Antonovsky salutogenetiske tankegang, hvor fokus flyttes fra det patologiske, det syge, til det sunde. Ligeledes inddrages hans begreb ”oplevelse af sammenhæng/sence of coherence”.

Betegnelsen ”oplevelse af sammenhæng” kan meget kort beskrives ved, at en person har en generel indstilling og tillid til, at alting i livet vil gå så godt, som det nu kan forventes. Tankegangen fokuserer således på, at styrke den enkeltes ressourcer for derved på bedst mulig måde at kunne mestre de udfordringer, man end støder på i livet. Med andre ord fokuseres der på, at styrke det enkelte individs modstandskraft og oplevelse af sammenhæng i livets facetter - og også her er ressourcetankegangen fremherskende.


Oplevelsen af sammenhæng indbefatter tre kernebegreber:


-Begribelighed (mennesket kan sætte sine oplevelser ind i en forståelig, forklarlig og ordnet sammenhæng således at disse kan begribes/forstås)

-Håndterbarhed (mennesket kan mobilisere ressourcer til at møde de krav livet stiller det, enten selv eller med hjælp fra andre. På den måde kan mennesker håndtere diverse situationer)

-Meningsfuldhed (mennesket kan finde mening i de opgaver og vanskeligheder, livet byder)1  For yderligere oplysninger om teorien ”Oplevelse af sammenhæng” henvises der til ”Helbredets

  mysterium”, 2004 af Aaron Antonovsky.


_______________________________________


1  http://www.defactum.dk/publikationer/ShowPublication?id=193&pageId=309986   side 17.3

midt_logo_gengivelse_14