Beskrivelse af projektet

Rampen til det gode job

Du er her:  Brug din rampe  >  Om projektet Beskrivelse af projektet

 

Beskrivelse af projektet

”Rampen til det gode job” er et arbejdsmarkedsprojekt, som ”Rummelig I Midt” via Socialstyrelsen og EU har givet midler til www.rummeligimidt.dk

 

Der er indgået samarbejde mellem jobcentrene i Odder og Aarhus kommune og SIND Erhverv. Målet med samarbejdet er, at få flere fleksjobgodkendte borgere med psykisk sårbarhed ind på arbejdsmarkedet.

Derudover skal der opbygges et netværk mellem social økonomisk virksomheder, for at afprøve om den form for arbejdspladser, kan være vejen tilbage til arbejdsmarkedet for nogle af borgerne.


Der skal i alt 100 borgere igennem forløbet, og ud af disse forventes 60%, borgere at være i varigt fleksjob (svarende til seks måneder) ved afslutning af projektet.

 

Se den fulde projektbeskrivelse her:  

 

Metodisk tilgang

 

”Rampen til det gode job” tilbyder en tættere og mere håndholdt kontakt til de tilknyttede borgere, end der normalt er mulighed for i jobcenterregi – både gennem individuel kontakt og cafémøder med andre ligesindede. 

 

Den pædagogiske metode ”Du bestemmer” er gennemgående i hele projektet. Med metoden Du bestemmer er der mulighed for at sætte borgeren i centrum, og det er borgeren, der bestemmer dagsordenen.  

Metoden


Ved at deltage i projektet vil det være muligt for borgerne, både at fokusere på dét, at blive klar til at komme på arbejdsmarkedet og på hvilke jobønsker vedkommende har, og derudover sammen med projektmedarbejderen være med til at åbne dørene til forskellige virksomheder.

 

Mulig inddragelse af pårørende, netværk og sociale mentorer


Borgeren får tilbud om, at deres pårørende kan blive involveret i indsatsen. De pårørende er en del af borgerens liv, og har derfor en meget central rolle, som der kan drages nytte af i forhold til at få personen ind på arbejdsmarkedet.  

PårørendeDet er også muligt at få koblet en social mentor med borgeren, hvis der er ønske om dette. Den sociale mentor skal understøtte indsatsen med fx at bidrage med en medmenneskelig kontakt til borgeren. 
Social mentor


Skabe øget åbenhed om psykiske sygdomme


Sidst, men ikke mindst, skal projektet være med til at øge åbenheden om psykisk sårbarhed på arbejdsmarkedet, således at personer med psykisk sårbarhed på lige fod med alle andre tænkes ind som fremtidige medarbejdere.  

Virksomhed

 


midt_logo_gengivelse_14