Baggrund

Rampen til det gode job

Du er her:  Rampen til det gode job  >  Om projektet Baggrund

 

Baggrund for projektet

 

Borgere med psykisk sårbarhed er dem med den laveste beskæftigelsesgrad i Danmark. Det er vores erfaring det ikke er fordi at disse personer ikke ønsker at komme i arbejde. Langt de fleste personer med psykisk sårbarhed vil gerne arbejde. En af grundene til den lave beskæftigelsesgrad er fordomme og misforståelser samt manglende støtte for disse personer i at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet1.


Selvom beskæftigelsesgraden er lav, er der mange i befolkningen, der er i berøring med psykiske problemer – også på arbejdspladsen.


Vi ved:

  • At hver femte dansker på et eller andet tidspunkt i livet får psykiske problemer
  • At hver tredje dansker bliver som pårørende berørt af psykiske problemer
  • At hver fjerde sygemelding skyldes psykiske belastninger og lidelser såsom stress og depression
  • At ved langvarig sygemelding over fire uger tilskrives psykiske problemer i 50% af tilfældene1


Beskæftigelse øger trivslen


Der er flere undersøgelser, der viser, at man generelt har en bedre sundhed og trivsel, når man er i job, end hvis man står udenfor arbejdsmarkedet. Dette gælder også for personer med psykiske udfordringer. Når mor eller far får arbejde, er det ikke kun hos den enkelte at trivslen øges, men i hele familien – og i sidste ende er det også en gevinst for samfundet2.

 

Sammen åbner vi dørene til virksomhederne


Vi ved:

  • At 55% mener, at det har betydning for ens karrieremulighed, hvis man har en psykisk sygdom
  • At 56% er skeptiske overfor at have en kollega med psykisk sygdom – mens kun 11% er skeptiske overfor en kollega i kørestol
  • At mere end 1 ud af 5 har oplevet at kollegaer tager afstand fra andre kollegaer, når det kommer frem at de har en psykisk sygdom3


Med Rampen til det gode job vil vi udover at hjælpe med at skaffe arbejde til de borgere, der har fået tilkendt fleksjob på grund af psykisk sårbarhed, også gerne bidrage med en øget viden på området. Dette vil vi gøre ved, at ”banke døre op” til virksomhederne og gennem dialog skabe de bedst mulige match mellem personen i fleksjob og virksomheden. Ligeledes vil vi profilere budskabet til forskellige instanser og interessenter. Dermed vil vi være med til at understøtte at denne gruppe medarbejdere er gode, loyale og stabile medarbejdere for virksomheden.

 

Derudover vil projektet etablere et netværk af social økonomiske virksomheder, og afprøve om vejen til job kan gå gennem en social økonomisk virksomhed, der via deres viden og kontaktflade kan være med til at skaffe borgeren et job.

 

Psykiske sygdomme kan koste samfundet


Derudover er det dyrt for samfundet, at folk med psykisk sårbarhed står uden for arbejdsmarkedet. Psykiske sygdomme udgør den største sygdomsbyrde i samfundet med 25% i forhold til det samlede sygdomsbillede, mens kræft står for 17% og kredsløbssygdomme står for 15,2%.


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø anslår, at de samlede direkte og indirekte samfundsmæssige omkostninger ved mentale helbredsproblemer i Danmark årligt udgør 55 mia. kr.


De direkte omkostninger til behandling udgør kun ca. 10%. Hovedparten af omkostningerne skyldes førtidspensioner, langvarigt sygefravær og nedsat individuel arbejdsevne. Psykiske problemer er årsag til 50% af alle langtidssygemeldinger og 48% af alle førtidspensioner4-5. Med "Rampen til det gode job" vil vi forsøge at mindske disse økonomiske omkostninger ved at skabe flere fleksjob til personer med psykisk sårbarhed.

 

_______________________________________


1  www.en-af-os.dk ↗  og www.sst.dk

2  Hvordan har du det? (2013). Udarbejdet af Defactum: Folkesundhed og kvalitetsudvikling og Region Midtjylland

3  Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer (EN AF OS)

4  Mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde (2010) Udarbejdet af Det Nationale Center for Arbejdsmiljø

5   Sygdomsbyrden i Danmark (2015) Udarbejdet af Sundhedsstyrelsen


midt_logo_gengivelse_14