Samarbejdende jobcentre

Rampen til det gode job

Du er her:  Rampen til det gode job  >  Jobcenter Samarbejdende jobcentre

 

Samarbejdende jobcentre

 

I projekterne fra Rummelig I Midt, er der indgået samarbejde med Aarhus og Odder jobcentre, om at tilbyde en mere håndholdt og fleksibel indsats til borgerne i projektet, end der normalt er mulighed for i jobcenterregi.

Fra de to kommuner skal der i alt henvises 100 borgere til projektet. Ud af disse forventes det, at 60 % er i job efterfølgende, svarende til 60 borgere.

I Odder skal der henvises 40 borgere, i Aarhus 60 borgere.Se projektbeskrivelsen her:  

 

Der er tæt samarbejde mellem sagsbehandlerne i de to kommuner og Indsatsgruppen fra SIND Erhverv.  Indsatsgruppe


Den pædagogiske metode


I projekterne er der et tæt samarbejde mellem sagsbehandlerne i de to kommuner og Indsatsgruppen fra SIND Erhverv.  Indsatsgruppe

Indsatsgruppen tænker nye pædagogiske indgangsvinkler og redskaber ind.  MetodenBlandt andet skal der, hvor det giver mening for samarbejdet med borgeren anvendes en Indsatsplan, der udfyldes sammen med borgeren. 

 

Projektet tager udgangspunkt i, at det kun er borgeren, der er ekspert i eget liv. Projektmedarbejderne skal understøtte borgerens udvikling hen imod job.Der vil for alle borgere være mulighed for fleksibilitet – det betyder blandt andet, at borgeren afgør, hvad han/hun har af behov for at mødes med projektmedarbejderen – så længe der er fokus på at komme i arbejde.

 

Henvisning til ”Rampen til det gode job”Det er sagsbehandlerne i hver af de to kommuner, der henviser borgerne til SIND Erhverv.

Efter borgerne er blevet henvist til Indsatsgruppen i SIND Erhverv, er det kontaktpersonenerne herfra der fremover har den videre kontakt til borgerne og virksomhederne. Men med tæt kontakt til borgernes sagsbehandlere – således der er fælles fokus for borgerne, SIND Erhverv og sagsbehandlerne


Få flere oplysninger om henvisning her:  Kontakt

    midt_logo_gengivelse_14