Frivillig mentor i projektet

Rampen til det gode job

Du er her: Rampen til det gode job  >  Frivillig mentor Frivillig mentor i projektet

 

Frivillige sociale mentorer i projektet

 

Frivillig social mentor i ”Rampen til det gode job”

 

I projektet inddrages frivillige sociale mentorer til at støtte op om at øge borgerens netværk og skabe en medmenneskelig kontakt til vedkommende på deres vej tilbage til arbejdsmarkedet. Den sociale mentor har måske selv erfaring med arbejdsmarkedet, og derigennem et kendskab til, hvordan man kan indgå i et fællesskab på en arbejdsplads - en erfaring og en viden borgeren kan drage nytte af.

 

Kontakten til borgeren

De sociale mentorer skal indgå i en uformel og ligeværdig kontakt til borgeren. Denne kontakt kan eventuelt bestå af en gå tur, en kop kaffe i ny og næ eller fx en telefonsamtale om, hvordan vedkommendes dag har været. Det er dog vigtigt, at kontakten understøtter borgerens vej ind på arbejdsmarkedet. Kontakten behøver ikke at omhandler arbejdsmarkedet – det kan også være en fælles hobby eller andet, der er omdrejningspunktet for samværet. Det er vigtigt, at den sociale mentor ikke modarbejder borgerens vej ind på arbejdsmarkedet.


Den sociale mentor har forud for mødet med borgeren fået information om projektets formål – nemlig at få flere personer med psykisk sårbarhed i fleksjob.

 

Balance mellem behov og kapacitet

Borgeren afgør selv, om vedkommende ønsker at få tilkoblet en social mentor, og det er ligeledes op til borgeren og den sociale mentor sammen at finde en balance mellem behov, ønsker og kapacitet af samværet. Håbet er dog, at den sociale mentor kan indgå i en relation til et andet, sårbart menneske.


De sociale mentorers rolle adskiller sig fra projektmedarbejdernes ved, at de kan indgå i en mere uformel relation til borgeren. De kan fungere som et netværk, en person, borgeren i større omfang kan tale med om andre ting end de arbejdsrelaterede, end det er muligt med projektmedarbejderen.

 

midt_logo_gengivelse_14